Det finns fyra åldersgränser för film i Sverige
  • Barntillåten - filmen får ses av alla.
  • Tillåten från 7 år - får ses av alla som fyllt sju år. I sällskap med en vuxen får även mindre barn se filmen.
  • Tillåten från 11 år - filmen får ses av alla som fyllt 11 år. I vuxens sällskap får filmen ses av barn som är 7 år och uppåt.
  • Tillåten från 15 år - får bara ses av den som fyllt 15 år, utan undantag för yngre. Medtag leg (Pass är OK)

Till föregående sida